slideshow 2

Intranet portal je dostupan osoblju i studentima Fakulteta u svrhu podrške nastavnom procesu. Na Intranet portalu se nalaze sljedeći sadržaji:

- obavještenja vezana za nastavu i ispite,

- rasporedi nastave i termini ispita,

- nastavni materijali, metodologije i upustva,

- kontakt podaci nastavnog osoblja.

Pristup sadržajima će se odobriti samo studentima Fakulteta koji trebaju da se registruju i prilikom registracije unesu potpune i ispravne podatke. Nakon provjere ispravnosti podataka biće odobrena registracija, a samim time i pristup sadržajima portala.

Prilikom registracije studenti trebaju potvrditi podatke klikom na link koji dobiju na e-mail. Ukoliko se konfirmacijski e-mail ne može pronaći u inbox-u, provjeriti u spam porukama.

U slučaju problema sa prijavom na web stranicu potrebno da ja obrišete cache i cookies iz korištenog web preglednika ili pokušajte pristupiti u incognito (Chrome)  ili Private Window (Firefox) načinu rada.